inhoud

U bent nu beland bij de stamboom met de gebeurtenissen in de families Verbrugge en Eijkemans. Indien personen bezwaar hebben tegen vermelding van hun naam en/of bepaalde gegevens in deze stamboom, dan kunnen zij dit via een E-mail (adres onderaan deze pagina) aan mij kenbaar maken. Ik zal er dan voor zorgen, dat die namen/gegevens verwijderd worden. Laat het me weten.Interesse in genealogie heb ik een tiental jaren geleden gekregen omdat ik een stamboom kreeg van de familie Eijkemans, de familie van mijn vrouw. Dit waren allemaal slechts namen en gegevens van geboortes, huwelijken en overlijdens. De verhalen door de familieleden verteld over de personen troffen mij. Helaas heb ik die niet opgeschreven hetgeen later bleek een veel voorkomende beginnersfout is. Deze verkregen gegevens heb ik overgenomen en in een genealogie internet programma gezet. Ik wist dat dit bewaard moest blijven voor ons nageslacht.
Enige kennis van onderzoek had ik niet en op internet was nog heel erg weinig te vinden. Ik heb de gegevens die ik kreeg verwerkt en vulde de gegevens van mijn schoonmoederskant, Janssen, aan met de namen van mijn eigen familie, Verbrugge en Krijnen.
Annekdotes over beider familie's heb ik niet erg veel. De familie Verbrugge komt uit de regio Bergen-op-Zoom en mijn grootouders zijn naar Kerkrade-Terwinselen verhuisd toen mijn vader 9 maanden was, om geld te verdienen in de mijn, De familie Eijkemans hebben de roots in de Peel. Schoonvader en zijn broer zijn eveneens naar Limburg gekomen om hun geld te verdienen in de mijn.
In de Peel waren het vooral turfstekers en er werd armoede geleden. De ouderlijke woning in Liessel is helaas afgebroken en staat wel vermeld met foto op de lijst van het landelijk erfgoed.
Na het overlijden van mijn vader vond ik een schriftje waarin hij een aantal gegevens noteerde waaruit bleek dat ook hij interesse had in genealogie. Destijds werd dat niet zo genoemd. Hij noteerde overal aantekeningen op. Aan de achterzijde van foto's, notities bij krantenknipsels, op rouwbrieven schreef hij soms en ook in een werkboekje van zijn ondergrondse periode op de staatsmijn Wilhelmina. Dit werd destijds door de voorman van een ploeg gehanteerd. Hij noteerde met wie hij ondergronds op welke verdieping en met wie hij werkte en hoeveel meters (in de kolen- en steenlaag, zij gemaakt hadden. Uit zijn militaire dienst periode en zijn vrijwillige deelname in het leger naar Indonesia werd ook nauwkeurig ervaringen door hem bijgehouden.Het, dit, verhaal is ontstaan omdat ik zo ontdekte dat mijn oma, moeder van mijn vader, geboren is in een keet nabij de suikerfabriek.
Dat is niet alledaags en had voor mij associaties met het Bijbelse verhaal van Maria en Jozef. Ik ben katholiek gedoopt en opgevoed al heb ik mij uit het kerkelijk register laten schrappen en ben ik niet meer belijdend.

Dat is vreemd: in een keet! Dat vraagt om nader onderzoek. Oma Maria Cornelia Lempers (17-10-1893 Haarlemmerliede, overl. 26-3-1985 Den Helder) is van een tweeling en inderdaad in de geboorteaktes van beiden staat dit vermeld. Wat daarnaast opvalt is de geboorteplaats. Alle 7 oudere broers en zussen zijn geboren in Woensdrecht waar deze familie Lempers vandaan komt. Behalve deze tweeling en de jongste zus.

Inmiddels enkele jaartjes later op internet gespeurd naar 'de keet' in Haarlemmerliede en kom zo terecht bij de keet van de suikerfabriek te Halfweg. Er is in Haarlemmerliede (waartoe Halfweg behoort) een groep enthousiastelingen, die zelfs een website en een boekje over de historie van deze suikerfabriek uitgegeven hebben.


Het contact dat ik gelegd heb met deze vrijwilligers heeft mij veel bruikbare informatie over neven en nichten van mijn grootmoeder opgeleverd die eveneens in desbetreffende keet geboren zijn. De reden waarvoor veel Brabanders en Zeeuwen naar Halfweg gingen was de bietencampagne om daar in die periode hun geld te verdienen. In die keten sliepen de arbeiders, mannen en vrouwen gescheiden, op strobalen en later in stapelbedden. Waarschijnlijk was overgrootmoeder Dimphna Josepha Senechall hoogzwanger en ging en werkte ze mee om geld te verdienen om het gezin van uiteindelijk 10 kinderen te kunnen voeden.

De naam van overgrootmoeder Dympha ook wel Dymphna) Senechal met meerdere schrijfwijzen (Senechall, Schennechal of Senegal), betekent 'vazal'. Ik heb deze naam kunnen herleiden tot in Frankrijk waar de stamoudste omstreeks 1696 in Foufflin Ricametz geboren en in januari 1776 op 80 jarige leeftijd overleden is. Hij was 3 maal gehuwd geweest en dagloner van beroep. Het gezin is begin 1800 naar Nederland gekomen en hebben op de Botermarkt in Leiden gewoond.

Bekijk de kwartierstaten van onze beide ouders of de parentelen van onze beider stamoudsten hieronder. De stamboom is in zijn geheel te raadplegen links in het menu door op de beginletter van de achternaam te klikken en dan door te scrollen naar de juiste exacte achternaam. Bij deze achgternaam kunt u vervolgens verder scrollen naar de geboortenaam van de persoon die u zoekt met het juiste geboortejaar.
Levende personen zijn verborgen en kunt u niet raadplegen. Indien u hiervan gegevens wenst kunt u een mail sturen via onderstaande link.
V=Interessant maken natuurlijk de verhalen in de familie. Deze ziet u wanneer u onderaan deze pagina op de link klikt bij home van www.angelmay.nl

Opgesteld met GensDataPro

Kwartierbladen:
Kwartierblad van Annie (Johanna Maria) Janssen [7]
Kwartierblad van Bert (Gijsbertus) Eijkemans [6]
Kwartierblad van Hein (Henricus) Verbrugge [41]
Kwartierblad van Jeanne (Johanna Francisca Maria) Krijnen [40]

Parenteel:
Parenteel van van der Zee

Overzicht objecten en gebeurtenissen

Overzicht bronnen